CREW.bg е мястото в интернет на заетите в морската индустрия.

CREW.bg си поставя за цел да служи в интерес на българските морски специалисти.

CREW.bg ще стартира скоро, бъдете сред първите, присъединили се към общността:

© 2021 Crew.bg. Всички права запазени.